Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

LICNA KARTA UNMIK-a

Licne karte UNMIK-a izdaju se na osnovu upisa u knjigu državljana. Podnosilac zahteva za upis u knjigu državljana mora ispunjavati neki od sledecih uslova:

Uz ispunjen neki od prethodnih uslova, neophodno je da podnosilac ispunjava bar jos jedan od sledecih uslova:

  1. da je roden na Kosovu ili da mu je bar jedan roditelj roden na Kosovu
  2. da može dokazati da je na Kosovu boravio 5 godina bez prekida
  3. da je, prema oceni službenika u maticnoj službi, bio primoran da napusti Kosovo i da zbog toga nije bio u mogucnosti da ispuni zahtev za prebivalistem koji je gore naveden
  4. deca osoba upisanih prema pod-clanovima 1, 2 i / ili 3, ukoliko imaju ispod 18 godina ili imaju manje od 23 godine i dokazano pohadaju neku od zvanicno priznatih obrazovnih ustanova

Važno je istaci da podnosilac ispunjava i uslov prebivalista i bar jedan od uslova navedenih od 1 do 4. Ukoliko je ispunjen samo jedan uslov, upis nije moguc.

Upis se može izvrsiti samo uz licno prisustvo podnosioca, u jednoj od maticnih kancelarija UNMIK-a koje postoje u svakoj opstini na Kosovu.
Isto tako, licna karta se može podici iskljucivo licno, a ne preko opunomocenog lica.

Upis se može izvrsiti na osnovu nekog od 43 dokumenta navedena u spisku koji sledi. Cesto nece biti dovoljan samo jedan dokument da bi se dokazali neophodni podaci za upis u knjigu državljana (identitet, mesto rodenja i trenutno prebivaliste). U ovim slucajevima treba pokazati dva ili vise dokmenata u maticnoj kancelariji.
Stoga se preporucuje da podnosilac sa sobom ponese sva od navedenih licnih dokumenata kojima raspolaže. Bar jedan od tih dokumenata mora biti sa slikom podnosioca.

Licna karta SRJ
Pasos SRJ
Indeks fakulteta
Uverenje o državljanstvu SRJ
Knjižica osnovne skole
Zdravstvena knjižica (žuti ili stariji obrazac)
Zdravstvena knjizica poljoprivrednika (stari obrazac)
Vojna knjižica
Zdravstvena knjižica vojnog osiguranika
Vozacka dozvola SRJ
Inostrana licna karta
Strani pasos
Inostrana vozacka dozvola
Izvod iz maticne knjige rodenih SRJ
Izvod iz maticne knjige vencanih SRJ
Legitimacija rezervnog sastava VJ
Legitimacija Fudbalskog saveza Jugoslavije
Licna karta penzionera / rezervista JNA
Radna knjižica
Sanitarna knjižica
Povlastica javnog prevoza
Clanska karta Lovackog saveza
Clanska karta Saveza invalida
Saobracajna dozvola (nova ili stara)
Ribolovacka dozvola
Clanska karta Izvidackog saveza Jugoslavije
Oružni list
Racuni za struju (stari ili novi)
Telefonski racuni (stari ili novi)
Zvanicna legitimacija izbeglice ili raseljenog lica
Cek od penzije
Kartica vakcinacije
Bankovne kartice, bankovne priznanice
Stedna knjižica Postanske stedionice
Stedna knjižica banke
Legitimacija nezaposlenog lica
Knjižica dobrovoljnog davaoca krvi
Knjižica osnovne skole (stara)

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)