Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Integralni tekst sporazuma o saradnji SRJ i UNMIK-a

Predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju i potpredsednik Vlade Srbije Nebojsa Covic, kao Specijalni predstavnik Predsednika Savezne Republike Jugoslavije, Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Srbije i Specijalni predstavnik Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Kosovo Hans Hakerup potpisali su u ponedeljak 5. novembra 2001. godine u Palati federacije sporazum o saradnji SRJ i Unmika.

Integralni tekst sporazuma glasi:

Zajednicki dokument UNMIK i Savezne Republike Jugoslavije

Beograd, novembar 2001. godine

Predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojsa Covic, kao Specijalni predstavnik Predsednika Savezne Republike Jugoslavije, Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Srbije i Specijalni predstavnik Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Kosovo Hans Hekerup usvojili su danas Zajednicki dokument UNMIK i Savezne Republike Jugoslavije, kojim se

OPSTI DEO

1. Potvrduju osnovni principi Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i obostrano uverenje da se Rezolucija može uspesno primeniti jedino zajednickim delovanjem svih zainteresovanih strana. U interesu je svih strana da ucine sve u promovisanju ciljeva Rezolucije 1244 i razmotre osnovane primedbe drugih strana, nastojeci da ih rese medusobnom saradnjom.

2. Ponovo potvrduju obaveze predvidene Rezolucijom 1244 vezane za bezbednost i ljudska prava, povratak svih raseljenih lica i izbeglica, kao i neosporni autoritet UNMIK da sprovede Rezoluciju 1244, i potvrduje da ce sve zajednice na Kosovu i Metohiji imati ista prava i da ce UNMIK ta prava podržati.

3. Afirmise nasa resenost da se aktivno posvetimo otklanjanju opravdane zabrinutosti Srba i drugih zajednica na Kosovu i Metohiji i cvrstu obavezu da nastavimo da se njome bavimo, tako da se sve zajednice mogu u potpunosti osloniti na preduslove i principe koji podržavaju medunarodne napore na Kosovu i Metohiji. Postupanje bez diskriminacije prema svim gradanima predstavlja osnovu za multietnicko, multikonfesionalno i multikulturno Kosovo.

4. Promovise zastita prava i interesa Srba i drugih zajednica na Kosovu i Metohiji, na osnovu principa navedenih u Rezoluciji 1244, ukljucujuci suverenitet i teritorijalni integritet Savezne Republike Jugoslavije, kao i u Ustavnom okviru za privremenu samoupravu.

5. Ponovo potvrduje stav o buducem statusu Kosova i Metohije utvrden Rezolucijom 1244, kao i da on ne moze biti promenjen bilo kojom akcijom koju preduzimaju privremene institucije samouprave.

6. Pozdravlja nedavno uspostavljena saradnja izmedju UNMIK s jedne strane i Savezne Republike Jugoslavije, posredstvom Koordiancionog centra za Kosovo i Metohiju, s druge. Afirmise osnivanje Visoke radne grupe kojom rukovodi Specijalni predstavnik Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, a koja ce ukljuciti predstavnike savezne republike Jugoslavije (predsednika i clanove Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju) s jedne strane i UNMIK i, po njihovom uspostavljanju, privremenih institucija samouprave s druge strane. Ova grupa ce obezbediti trajan i održiv kooperativan pristup prema oblastima od obostranog interesa i zajednicke brige da bi osigurala pravovremene i redovne konsultacije i saradnju. Visoka radna grupa moze osnivati radna tela u okviru posebnih oblasti od obostranog interesa.

7. Potvrduje obavezu resavanja pitanja nestalih lica i ukazuje da ova otvorena rana svih zajednica može zaceliti jedino putem saradnje i razmene informacija.

8. Postuje nesporno pravo raseljenih lica i izbeglica da se vrate u svoje domove i uverava da je ireverzibilni proces zapoceo.

9. Toplo pozdravlja siroko i masovno ucesce svih zajednica u procesu registracije i podržava nastojanje da nikom ne budu uskracene dobrobiti demokratije.

10. Naglasava da je sledeca faza procesa promovisanje razvoja demokratije, bezbednosti i prosperiteta i da izbori predstavljaju priliku za novi demokratski pocetak, uz uspostavljanje sustinske samouprave, kao i osnovu za otvoreni dijalog o zajednickoj regionalnoj i evropskoj buducnosti, koja zahteva saradnju izmedju svih zajednica na Kosovu i Metohiji i izmedu demokratski izabranih lidera na Kosovu i Metohiji, u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji.

11. Upucuje snažna preporuka Srbima sa Kosova da uzmu aktivnog ucesca u buducnosti multietnickog Kosova i Metohije tako sto ce ucestvovati u izborima 17. novembra i u institucijama privremene samouprave.

POSEBNE OBLASTI OD ZAJEDNICKOG INTERESA I ANGAŽOVANJA

BEZBEDNOST, ZASTITA I SLOBODA KRETANJA

Ostvarivanje bezbednosti za sve zajednice jeste kljucni uslov za multietnicko Kosovo.

Neophodno je podici nivo opste bezbednosti i zastite ugroženih gradana, naselja, komunikacija i mesta spomenika kulture i imovine na Kosovu i Metohiji, kao i punu slobodu kretanja na Kosovu i Metohiji.

Priznaje potreba za poboljsanom saradnjom izmedju UNMIK, Savezne Republika Jugoslavije i Republike Srbije u obezbedivanju vece slobode kretanja na prelazima na administrativnoj liniji izmedu Kosova i Metohije i oblasti u okviru Savezne Republike Jugoslavije i daje saglasnost za jacu operativnu saradnju i bezbednost na tim lokacijama.

Priznaje obaveza UNMIK da poveca slobodu kretanja putem izdavanja besplatnih registarskih tablica Srbima sa Kosova, kao i planiranim uspostavljanjem železnicke službe i saobracaja od Kosova i Metohije sirom SRJ.

NESTALA LICA

Ponavlja obaveza resavanja sudbine oko 4 000 nestalih lica iz svih zajednica i, u tom cilju, UNMIK je saglasan da, do 31. decembra 2002. godine, istraži sve neispitane grobnice na Kosovu i Metohiji i preduzme ekshumacije svih posmrtnih ostataka, i da obradi, putem DNK analiza i post-mortem podataka, 1 250 neidentifikovanih posmrtnih ostataka sirom Kosova i Metohije, u cilju njihove identifikacije i vracanja tela clanovima porodica.

Priznaje da je program ekshumacije i identifikacije samo deo aktivnosti vezanih za nestala lica, cime se UNMIK i vlasti Savezne Republike Jugoslaviije obavezuju da ce ostvariti potpuno transparentnu saradnju i razmenjivati sve relevantne podatke i informacije.

Ova saradnja ce, takode, ukljuciti i rad na lokacijama na kojima su pronadene grobnice.

POVRATAK IZBEGLICA I RASELJENIH LICA

Postujuci neopsorno pravo raseljenih lica i izbeglica da se vrate u svoje domove, UNMIK ce, kao prioritet, otvoriti Kancelariju za povratak, pod direktnim nadzorom Specijalnog predstavnika Generalnog serketara Ujedinjenih nacija, koja ce delovati kao operativno i koordinativno telo za unapredenje ovog procesa, ukljucujuci i predlaganje novog plana za povratak tokom 2002. i 2003. godine. U ovom procesu ce biti predstavljeni svi relevantni akteri, ukljucujuci, na odgovarajuci nacin, predstavnike privremenih institucija samouprave, zajednica interno raseljenih lica i izbeglica i vlasti oblasti domacina, a u cilju stvaranja adekvatnih uslova za olaksanje procesa. Ovaj krhki proces mora biti održiv i preduzece se znacajne mere da se obezbedi sigurnost povratnika. Ovom kljucnom pitanju bice dat prioritet, a od privremenih institucija samourpave ocekuje se da mu daju aktivnu podrsku.

Ponovo potvrduje pravo izbeglica i interno raseljenih lica da povrate svoju imovinu i posede i priznaje da je povracaj imovine ili nadoknada od kljucnog znacaja za proces povratka. Podrska donatora, putem utvrdenih mehanizama, iz medunarodne zajednice i SRJ, jeste kljuc za proces povratka.

IMOVINSKA PRAVA

U potpuno priznaje neotudivo pravo na privatnu svojinu kao jedan od kamena temeljaca demokratskog drustva i ponavlja cvrstu resenost da se imovina vrati zakonskim vlasnicima u slucajevima u kojima to nije ucinjeno. Podsecajuci na dosadasnji proces podnosenja zahteva, UNMIK preuzima obavezu da poboljsa njihovu obradu. UNMIK ce iznaci prakticna resenja za sprovodenje odluka koje je donela Komisija za stambene i imovinske zahteve i obavezuje se da otvori kancelarije u Srbiji ove godine i u Crnoj Gori pocetkom sledece, kako bi interno raseljenim licima omogucio lakse podnosenje zahteva. Rok za podnosenje zahteva bice produžen do 1. decembra 2002. godine.

ZASTITA KULTURNIH SPOMENIKA I DOBARA

Potvrdue volju za primenom relevantnih odredbi Haske konvencije (1954) vezanih za zastitu spomenika kulture i kulturnih dobara na Kosovu i Metohiji.

SUDSTVO

Priznaje da, u cilju nepristranog resavanja pitanja vezanih za meduetnicke kriminalne aktivnosti, postoji potreba za povecanjem broja medunarodnih sudija i tužilaca unutar kosovskog sudstva. UNMIK ce udvostruciti broj medunarodnih sudija i tužilaca tokom narednih sest meseci, razmotriti njihovo angažovanje u teskim meduetnickim krivicnim slucajevima i promovisati aktivnu saradnju izmedu kosovskog sudstva, bilo lokalnog bilo medunarodnog, i srpskog i jugoslovenskog sudstva.

Potvrduje obavezu UNMIK-a da izgradi multietnicko sudstvo na Kosovu i Metohiji, koje ce uživati poverenje svih zajednica i, u tom cilju, slaže sa da se odmah razmotri naimenovanje sudija i tužilaca iz redova Srba sa Kosova u kosovskom sudstvu i da im se osigura odgovarajuca bezbednost, kako bi mogli valjano da obavljaju svoje dužnosti.

Potvrduje obavezu UNMIK-a da srpskom stanovnistvu obezbedi pristup kosovskim sudovima i, u tom cilju, UNMIK je saglasan da odmah oformi i obezbedi ljudstvo za novu jedinicu u ovkiru UNMIK-ovog Odeljenja za pravosude, koja ce biti zadužena za unapredivanje aktivnost u ovoj oblasti, koncentrisanjem sredstava i osoblja na pitanja dostupnosti sudova i zaposljavanja Srba i ostalih nealbanaca u sudskom sistemu Kosova i Metohije.

UNMIK ce nastojati da poboljsa sistem sudova, a sudije i tužioci iz redova Srba sa Kosova trebalo bi da prevashodno rade u opstinskim sudskim oblastima gde Srbi cine vecinu i u mesovitim zajednicama, na taj nacin obezbedujuci da u kosovskom pravosudnom sistemu nema etnicke pristrasnosti.

Potvrduje da postoji potreba da se poveca broj Srba s Kosova zaposlenih u kazneno-popravnim ustanovama na Kosovu i Metohiji i u tom cilju UNMIK je saglasan da odmah razmotri zaposljavanje Srba s Kosova koji su podneli zahtev za zaposlenje u kazneno-popravnoj službi Kosova i Metohije.

Slaže se da zajednicka radna grupa, koja ukljucuje predsetavnike UNMIK-a i Savezne Republike Jugoslavije, preispita slucajeve teskih krivicnih dela, koja su, navodno, pocinili Srbi, a u kojima medunarodne sudije i tužioci nisu ucestvovali, da bi se ublažila zabrinutost zbog etnicke pristrasnosti.

Potvrduje se da bi kosovske Albance, pritvorene u zatvorima i pritvorskim jedinicama Republike Srbije zbog prekrsaja koje su navodno pocinili na Kosovu, trebalo, posle revizije slucajeva u skladu s medunarodnim standardima prebaciti na Kosovo i staviti pod nadležnost zatvorskog sistema UNMIK-a sto je pre moguce.

POLICIJSKA SARADNJA

Priznaje da je borba protiv kriminala i kriminalnih organizacija oblast od zajednickog interesa, narocito u oblastima tragovine drogom i belim robljem, pranja novca i svercovanja oružja, i da se ova pitanja moraju resavati boljom koordinacijom i saradnjom, sto ukljucuje razmenu informacija koje se odnose na pocinioce krivicnih dela i kriminalne organizacije i redovne mesecne sastanke zajdnickog komiteta koga cine predstavnici UNMIK-a, Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije.

DELOVANJE PROTIV TERORIZMA

Preuzima obavezu, u okviru policijske saradnje, borbe protiv terorizma, koji destabilizuje regionalnu bezbednost i napore za izgradnju poverenja.

RAZVOJ KOSOVSKE POLICIJSKE SLUŽBE

Odlucno ponavlja opredeljenost da nastavi razvoj i jacanje Kosovske policijske službe, tako da sve zajednice mogu imati poverenja u profesionalne i multietnicke policijske snage, ciji je osnovni cilj da služe svim ljudima na Kosovu i Metohiji i stite njihova prava, i dalje se obavezuje da prioritet da regrutovanju vise Srba sa Kosova i Metohije, narocito iz severnog dela Kosova i Metohije.

Oficiri Kosovske policijske službe iz redova Srba sa Kosova i Metohije ce prevashodno raditi u oblastima u kojima Srbi cine vecinu i u mesovitim zajednicama. UNMIK ce nastojati da obezbedi da etnicki sastav Kosovske policijske službe odražava etnicki sastav oblasti u kojima rade.

MULTIETNICKA ADMINISTRACIJAMA

Obavezuje se da nastavi da razvija multietnicku i visejezicnu administraciju na Kosovu i Metohiji, u kojoj ce biti angažovani clanovi svih zajednica kako bi se odrazio multietnicki karakter Kosova, koji ce se osigurati sprovodenjem nediskriminatorne kadrovske politike u svim oblastima i na svim nivioma. Administracija ce ispunjavati visoke standarde dostupnosti, jednakog tretmana i profesionalizma, a UNMIK potvrduje da ce zastupljenost Srba sa Kosova i Metohije u privremenim institucijama samouprave biti približno proporcionalna njihovoj zastupljenosti u opstinskim skupstinama, u cilju ukljucivanja svih zainteresovanih.

OBRAZOVANJE

Obezbeduje da ce srpska zajednica na Kosovu i Metohiji imati mogucnost obrazovanja na sopstvenom jeziku, od osnovne skole do univerziteta. Nastavni programi ce obezbediti odgovarajucu kompatibilnost obrazovnih struktura Srba s Kosova sa obrazovnim sistemom Republike Srbije i potrebama tržista rada.

INFORMACIJE I MEDIJI

Preuzima obavezu da dalje razvija sirenje informacija, ukljucujuci i iz SRJ, i medija usmerenih na srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji. Ovo može obuhvatiti i osnivanje novih nezavisnih televizijskih i radio stanica.

Dr. Nebojsa Covic Gospodin Hans Hakerup Specijalni predstavnik Specijalni predstavnik Predsednika Savezne Generalnog sekretara Republike Jugoslavije, Ujedinjenih nacija za Vlade Savezne Republike Kosovo Jugoslavije i Vlade Republike Srbije

priprema: FreeSerbia

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)