Početna > Događaji > Klikni ka Evropi > Međunarodna konferencija: e-Inkluzija > Agenda konferencije
       
 
Klikni ka Evropi
Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
Međunarodna konferencija
Agenda konferencije
Predavači na konferenciji
Pametan klik - Bezbedna deca na Internetu
Bezbedna deca logo
Onlajn nedelja
Tim snova
eMreža
Studijske posete
Resursi

 

Partner:

 

 

 

EU flag

U okviru projekta "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU" koji
finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Dijalog logo
 
Microsoft logo
 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Agenda konferencije

Dobrodošlica i uvodna obraćanja

  • Dobrodošlica, Gordana Stankov Stojilović, IAN i Virdžinija Pareha Valina, Esplai
  • Yolanda San Jose, Šef operacija, Delegacija Evropske unije u Srbiji
  • Vladan Živanović, Generalni direktor Microsoft Srbija
  • Jasna Matić, državna sekretarka za Digitalnu agendu

Teme:

  • Digitalna agenda 2020: Evropski i nacionalni pristup
  • E-veštine za zapošljivost i smanjenje siromaštva
  • Asistivne tehnologije i pristupačnost vebu
  • IKT i ranjive grupe
  • IKT - pokretač ruralnog razvoja
  • Žene i IKT
  • Izazovi Srbije
  • Biblioteke, škole i opštine kao novi telecentri
  • Umrežavanje i partnerstva za digitalnu uključenost
  • Microsoft dan povezivanja sa organizacijama civilnog društva

  Preuzmite celokupan program konferencije

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana