English
 
  Početna > Događaji > Klikni ka Evropi > Međunarodna konferencija: e-Inkluzija > Predavači na konferenciji
       
 
Klikni ka Evropi
Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
Međunarodna konferencija
Agenda konferencije
Predavači na konferenciji
Pametan klik - Bezbedna deca na Internetu
Bezbedna deca logo
Onlajn nedelja
Tim snova
eMreža
Studijske posete
Resursi

 

Partner:

 

 

 

EU flag

U okviru projekta "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU" koji
finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Dijalog logo
 
Microsoft logo
 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Predavači na konferenciji

  Yolanda San Jose
Šef operacija Delegacija Evropske unije u Srbiji

  Vladan Živanović
Regionalni menadžer Microsoft-a za Srbiju, imenovan u septembru 2008. godine. Srpski ogranak trenutno ima preko 50 FTE, i jedna je od najbrže rastućih ogranaka u regionu Centralne i Istocne Evrope. Živanović je, sa visoke pozicije na kojoj je rukovodio svim segmentima poslovanja EPG kao i PS biznisom, prešao na poziciju regionalnog menadžera za Srbiju. Tokom protekle 3 godine, njegov tim se uspešno suočavao sa brojnim izazovima. Najveći uspeh onosi se na legalizaciju upotreme Microsoft programa u celom javnom sektoru Crne Gore, kao i na prve velike korake za implementaciji elektronske uprave za grad Beograd. Živanović se pridružio Microsoft-u Srbije i Crne Gore na jesen 2003. godine. Pre dolaska u Microsoft, Vladan je bio na nekoliko rukovodećih pozicija u lokalnim i regionalnim IT kompanijama. Njegovo iskustvo od preko petnaest godina u IT industriji je dobit kako za državu i tako i za kompaniju.
  mr Jasna Matić
Diplomirala je građevinu na Beogradskom univerzitetu i stekla zvanje magistra poslovnog upravljanja (MBA) na Univerzitetu Vašington u St Louisu USA. Profesionalnu karijeru otpočela je u Beogradu kao projektant čeličnih konstrukcija i menadžer projekta, gde je radila 5 godina. Jasna Matić radila je 2000-2001 kao konsultant u Svetskoj banci u Vašingtonu gde je rukovodila analizom stanja i potreba u informacionim i komunikacionim tehnologijama (Digital Gap) za više od 20 zemalja u Evropi, Aziji i Africi. U periodu od 2002 - 2004. godine Jasna Matić je radila za američku konsultantsku kuću "Booz Allen Hamilton", kao vodeći savetnik za konkurentnost na USAID - ovom projektu čiji je cilj bio povećanje konkurentnosti srpske ekonomije.Od maja 2007. godine Jasna Matić radila je kao državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja gde je rukovodila sektorima vezanim za ekonomske odnose sa inostranstvom kao i sektorom za konkurentnost i infrastrukturu kvaliteta. Jula 2008. izabrana je za ministarku za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije. Marta 2011. postavljena je za državnog sekretara za Digitalnu agendu.
  Pedro Aguilera Cortes
Pedro Aguilera, sa velikim iskustvm u upravljanju projektima, vodio je projekat e-inkluzije "Connect Now", tokom prve dve godine njegovog postojanja (projekat je pokrenut u 70 telecentara širom Španije). Pre ovoga radio je kao regionalni koordinator za projekat Strukturnog fonda - ACCEDER (pomaganje Romima da poboljšaju moguc?nosti za zapošljavanje). Aguilera se nalazi u Upravniom odboru kao član Telecentre-Evropa. Aguilera je a počasni član Španije u ECRI. Trenutno vodi različite evropske projekte.
 

Gabriela Barna
Godine 1998. Gabriela Barna osnovala je fondaciju EOS Rumunija (Edukacija za otvoreno društvo) sa vizijom da podrži digitalno uključivanje u Rumuniji. Tokom proteklih 10 godina, Gabriela je radila u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju, društvenom razvoju, strateškom planiranju, monitoringu i evaluaciji, sa posebnim fokusom na IKT za razvoj. Međutim, IKT i dalje ostaje Gabino glavno interesovanje i fokus i kako bi IKT mogao da da značajan doprinos u pružanju pomići pojedincima, organizacijama i zajednicama da uspešnije učestvuju u raspodeli znanja. Gabriela trenutno ko-predsedava Upravnom odboru Telecentra-Evropa novoj pan-evropskoj mreži telecentara posvećenih digitalnom uključivanju dodatnih 292 miliona Evropljana.

 

Tamara Blagojević
Programska koordinatorka Resursnog centra za osobe sa invaliditetom (RCOSI) u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji (EHO). Osnovna aktivnost centra je poboljšanje ekonomskog, pravnog i socijalnog položaja osoba sa invaliditetom (OSI) kroz zastupanje njihovih interesa i promociju zapošljavanja. Centar pruža mogućnost besplatnog pristupa internetu i mogućnost besplatnog pohađanja kurseva kompjutera kao i drugih kurseva kojima se stiču različite veštine sa ciljem povećanja konkutentnosti OSI na tržištu rada. U proteklih devet godina više od 500 kurseva kompjutera uz primenu asistivnih tehnologija je organizovano. Pored edukacije, centar pruža savetodavne usluge o asistivnim tehnologijama, pruža važne informacije osobama sa invaliditetom i omogućuje socijalizaciju u okviru dnevnog centra za OSI.

  Ian Clifford
Šef odseka za politike i poslovni razvoj, UK online centres i kopredsedavajući mrežom Telecentri Evrope. Godine 1996. Ian Clifford je osnovao javno finansirajući projekat volonterskog sektora u Devonu, koji zapošljava mlade ljude da obučavaju lokalne firmame iz informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) i veb dizajna. Ian je na ovom projektu radio sedam godina, u saradnji sa mladim ljudima koji se nalaze u nepovoljnom položaju, u nizu oblasti, uključujući i dizajn multimedija. 2001. godine Centar je postao britanski online centar, i sada je vodeće društveno preduzeće na Jugozapadu. 2003. godine, Ian je postao regionalni menadžer UK online centra za Jugozapad, a potom se pridružio centralnom timu, gde je sada odgovoran za celokupnu politiku, poslovni razvoj, komunikacije kao i istraživanja. U junu 2008. godine Ian je postao ko-predsedavajući Telecentra-Evropa, mreže koja obuhvata digitalne mreže, 35 zemalja širom Evrope, sa više od 270 članova koji predstavljaju oko 25.000 telecentara. Ian je takodje i član Savetodavnog odbora Telecentre.org fondacije, globalnog tela Telecentar mreža, koje predstavlja 80.000 telecentara širom sveta.
  Žarko Čizmar
Voditelj programa u hrvatskoj nevladinoj organizaciji Telecentar iz Zagreba. Ima dvadeset godina profesionalnog iskustva, uključujući menadžment programa i projekata u području medija, obrazovanja, informacija i komunikacija, socijalne zaštite i humanitarne pomoći. U razdoblju 2005-2008, koordinirao je trening program mreže Telecentara u kojem je sudjelovalo 5,000 polaznika iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Žarko Čižmar je koautor standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i kurikuluma za strukovni medijski program u Hrvatskoj.
 

dr Dragan Domazet
redovni profesor, je osnivač i rektor Univerziteta Metropolitan iz Beograda. Kao predstavnik Srbije, član je Programskog komiteta za ICT 7 u okvirnog programa EU u Briselu (FP7), a povremeno je angažovan i kao evaluator predloga projekata programa FP7. Predavao je na Mašinskom fakultetu u Nišu i na Nanyang Technological University u Singapuru (1994-2001) godine, a sada predaje na Univerzitetu Metropolitan. Bio je godinu dana na Univerzitetu države Inlinois (SAD) radeći istraživanja u oblasti veštačke inteligencije, a sedam godina je radio u Gintic institutu u Singaporu (1994-2001). Bio je ministar nauke, tehnologije i razvoja u Vladi Srbije (2001-2004).

 

Đorđe Dukić
aktivni Predsednik JISA - Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije, Potpredsednik CEPIS -   Council of European Professional Informatics Societies , Predsednik Central office for Business Communications and Marketing in European Economic Chamber Brussels i Rektor Carolus Magnus University Brussels for SEE region. Bavi se razvojem informatičkog i komercijalnog obrazovanja u Srbiji i Evropi. Učestvovao u vise međunarodnih projekata sa European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE) i Lifelong Learning Programme of the European Union.

  Ricard Faura Homedes
Osnovne studije: antropologija i društvene nauke; PhD: kulturna antropologija, direktor i profesor dinamizacije informacionog društva, Otvoreni univerzitet Katalonije, (UOC). G. Faura je trenutno šef Katedre društva znanja u Sekretarijatu za telekomunikacije i informaciono društvo - Odeljenje za preduzetništvo i profesionalno opredeljenje Katalonske vlade. Podpredsednik Fondacije CESICAT (Katalonski centar za informaciono društvo) / sekretar Fondacijske opservatorije Informacionog društva u Kataloniji (FOBSIC) / sekretar Mešane komisije Ministarstva industrije - Katalonska vlada za praćenje Plan Avanza sporazuma / sekretar Upravnog odbora za izdavanje ICT sertifikata (ACTIC) / član Udruženja španskih telecentara / član Tehničkog odbora Programa za uključivanje i društvenu koheziju u Kataloniji 2010-2013 / Su-osnivač Opservatorije kibernetskog društva (OCS). Na međunarodnom nivou, vodi European Project Interreg IIIB MEDOCC, IDEUNIVERS / PNUD, UUNN program za razvoj. U prošlosti je, između ostalog, vodio sledeće projekte: ICT akreditacija (ACTIC) / Telecentres Network u Kataloniji (Punt TIC network) / Virtualni kampus Katalonskih univerziteta. Dobitnik je nagrade Winterthur za doktorsku tezu od posebnog značaja (1999), nagrade Enric Borras iz istorije Katalonije (1991)/ nagrade na Olimpijadi kulture (1990). Objavio je veliki broj članaka u domaćim i međunarodnim časopisima o mrežnim tehnologijama i njihovom uticaju na kulturu; između ostalog, objavio je knjige "Naučite da mislite" (Barcelona 2003) i "Antropologija kibernetskog prostora", Quito, Ecuador, 1999.
 

dr Zigmantas Kestutis Juskevicius
Dr Kestutis Juskevicius je menadžer projekta "Biblioteke za inovaciju". Cilj projekta je bolja upotreba mogućnosti informacionih tehnologija među litvanskim stanovništvom, kroz jačanje i korišćenje kapaciteta javnih biblioteka. U projektu učestvuje više od 1200 javnih biblioteka i 2000 bilbiotekara. Tokom poslednjih 15 godina njegova glavna interesovanja usmerena su na primenu informacionih tehnologija na društvenom i kulturnom polju, kao i u oblasti javne uprave. Među njegovim interesovanjima posebno se ističe primena informacionih tehnologija u ruralnim oblastima. Godine 1996. priključio se Odeljenju za informatiku humanističkih nauka na Institutu za matematiku i informatiku i učestvovao u projektima kreiranja digitalnih arhiva starih zvučnih zapisa, razvoja multimedijalnih elektronskih knjiga, kurseva uz pomoć kompjutera. Između 1998. I 2005. radio je za Fond otvorenog društva u Litvaniji u sklopu Informacionog programa i bio na čelu ICT projekata u oblasti medicine, kulture i građanskog društva.

 

Mirko Marković
Predsednik srpskog Internet Kluba (Ljig) koji objedinjuje više od 50 sajtova i desetak internet mreža i bibliotekar savetnik, za posebne programe i projekte Biblioteke grada Beograda. Autor je Virtuelne bibliotečke mreže Srbije koja od 1999. godine objedinjuje rad 36 biblioteka. U dva mandata je bio potpredsednik Teledom saveza (Jugoslavije i Srbije - 2000 - 2008). Osmislio je elektronsku mrežu NVO resurs centara u Srbiji i vodio Elektronski NVO resurs centar (2004.). Osnivač je i autor internet mreže 8 Američkih kutkova u Srbiji i u Crnoj gori (2004 - 2010.). Rukovodi programom BGB za IT inkluziju 65 + (2010 - 2011.). Više puta nagrađivan za svoj rad u bibliotekarstvu i implementaciji IT tehnologija (POVELjA - BDS 2004. za ukupni rad, Pohvala DISKOBOLOS 2010. za IT inkluziju 65 +...)

 

Nikola Marković
Predsednik Društva za informatiku Srbije, urednik ICT servisa Tanjuga, saradnik u časopisima "PCPress", "Biznis i Finansije" "InfoTrend". Diplomirani ekonomista sa 40 godina iskustva u informatičkim delatnostima. Bio direktor Gradskog zavoda za informatiku Beograda, profesor u Višoj školi za informatiku u Beogradu i direktor Saveznog zavoda za informatiku. Radio na: organizaciji informacionog sistema grada Beograda, razvoju informacionog sistema federacije, izradi Strategije razvoja informatike u SRJ, veb prezentiranju SRJ, pripremi: Zakona o JMBG, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu i dr. Objavio oko 100 stručnih radova o projektovanju, uvođenju i evaluaciji efekata razvoja informacionih sistema u državnim organima, primeni Interneta, razvoju elektronskog poslovanja kao i stvaranju savremene informatičke infrastrukture za modernizaciju i razvoj. Dobitnik je priznanja "IT Globus 2007" za doprinos u razvoju ICT u Srbiji i "Special Award 2010 e-trgovina". Član ekspertskog tima za oblast informatike za pisanje Srpske enciklopedije u izdanju SANU i Matice srpske.

 

Katarina Milanović
Menadžerka akademskih programa u kompaniji Microsoft Srbija, 5 godina u Srbiji vodi program "Partner u učenju". Pre svog angažovanja u programu Partner u učenju, radila je kao nastavnik u srednjoj školi i koordinatorka projekata koji su pilotirali inovativno korišćenje IKT-a u školi i izmene nastavnih planova i programa u osnovnom i srednjem obrazovanju Republike Srbije. Autorka je nekoliko udžbenika i radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima.

 

Tanja Milovanović
je koordinatorka Cepita - Centra za proučavanje informacionih tehnologija Beogradske otvorene škole. Bavi se politikama informacionog društva i istraživanjem razvoja informacionog društva u Srbiji. Učestvovovala je i vodila više istraživačkih projekata o upotrebi interneta. Poseban fokus njenog interesovanja je upotreba IKT u obrazovanju - bavi se razvojem metodologije učenja uspomoć interneta i razvojem digitalne pismenosti nastavnika i učenika osnovnih i srednjih škola.

 

mr Dragana Milunović
Dragana Milunović je rodjena 1975. godine. u Beogradu. Diplomirala (1999) i magistrirala (2004) na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za bibliotekarstvo i informacione nauke. Viši bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije (2000). Sekretar Zajednice matičnih biblioteka Srbije (2005). Urednik internet prezentacije Zajednice matičnih biblioteka Srbije (2008). Autor monografije "Biblioteke za hendikepirane" (Zadužbina Andrejevic?, 2006.). U nacionalnim časopisima objavljuje članke o bibliotekarstvu. Prevodi stručnu literaturu sa engleskog na srpski jezik. Predavač na seminarima Narodne biblioteke Srbije. Član organizacionog odbora nacionalne konferencije, Biblionet. Učesnik mnogobrojnih nacionalnih i međunarodnih stručnih skupova.

 

Almudena García Padilla
Odeljenje za planiranje i spoljne odnose. Red.es - Javno preduzeće. Ministarstvo za industriju, turizam i trgovinu Španije. Almudena García Padilla je diplomirala na Ekonomskom Fakultetu, završila "International Executive MBA" i specijalista je za istraživanje tržišta. Godine 1998., zaposlila se u španskoj državnoj upravi kao šef za društvenu ekonomiju, i kao savetnik za prava potrošača, u "Confederation of Neighbourhood, Consumers and Users Association" španske države. Od 2000. godine., radila na razvoju raznih projekta za primenu novih tehnologija u obrazovanju, a pored toga upravlja donacijama "Varsavsky Foundation" koje se daju raznim ministarstvima obrazovanja u Latinskoj Americi. U 2003. godini., za Ministarstvo industrije, turizma i trgovine, počela je i da razvija nove projekte u javnom preduzec?u "Red.es", gde radi na poslovima vezanim za definisanje aktivnosti u okviru Odeljenja za plan i program. Programi koje sprovodi "Red.es" imaju za cilj promociju Informacionog društva na nacionalnom nivou, koje utiče na razne oblasti španske privrede. Među sektorima na koje utiče Informaciono društvo nalaze se obrazovni sistem, javno zdravlje i pravosuđe, kao i drugi sektori koje Informaciono društvo želi da približi javnosti. Većina ovih sektora su-finansira se na lokalnom, regionalnom i/ili državnom nivou.

  Virginia Pareja Vallina
Virginia Pareja Vallina radi za ESPLAI fondaciju, i član je evropskog ESPLAI tima, dok je njeno posebno interesovanje vezano za oblast zatvora/pritvora, za koju je ekspert. Ona je menadžer projekta za program "Keying future" (program za obuku zatvorenika u digitalnoj pismenosti), koji je razvijen tokom 2009. godine., u osam španskih zatvora. Za svoj rad na ovom programu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije (Ministarstvo nadležno za španske kaznene zatvore) dodelilo joj je "medalju za zasluge u socijalnom radu po zatvorima". Kao pravnik, volontira kao konsultant na raznim projektima koje razvijaju nevladine organizacije, u gore navedenoj oblasti. Vallina je predavač na jednogodišnjem seminaru o "akcijama intervencije po zatvorima" koji se odvija na Univerzitetu u Madridu. Trenutno je uključena u evropski projekat posvec?en razvoju inovativnih modela u cilju da se, u zatvorima za odrasle, kombinuju obrazovanje i rad, a pored toga učestvuje i u dva projekta u vezi sa E-inkluzijom ugroženih grupa.
 

Jose Manuel Perez Munos
diplomirao industrijski inženjering (odsek elektronika) na univerzitetu "Universitat Politecnica de Catalunia". Postdiplomske studije je završio u školi "La Salle", gde je magistrirao is oblasti IT menadzmenta, a u "ESADE" poslovnoj školi mu je dodeljen i drugi master iz oblasti poslovne administracije. Od 2003. godine. Gdin. Pérez, radi za Fundacion Esplai, gde je odgovoran za IT sektor, kao i za razne međunarodne projekte. Tokom poslednje dve godine učestvovao je u brojnim prekomorskim projektima (pre svega u Latinskoj Americi), i zadužen je za koordinaciju projekata vezanih za E-inkluziju u okviru EU (npr. KC4ALL Grundvitg i VET 4 e - inclusion Leonardo). Prethodno je, kao državni službenik, radio u IT sektoru Ministarstva unutrašnjih poslova Š panije i, potom, kao menadžer sistema i mreže u katalonskom Crvenom krstu.

 

mr Vaso Obradović
Vaso Obradović diplomirao je 1980., magistrirao 2002. na Defektološkom fakultet u u Beogradu. Od 1980. godine radio je u Školi za oštećene sluhom nagluve. Od 2003. radi u Savezu gluvih i nagluvih Srbije na poslovima stručnog saradnika. Poseduje veliko iskustvo u organizovanju programa za edukaciju odraslih gluvih i nagluvih lica, sportsko-rekreativnih aktivnosti, kulturnih manifestacija, praćenje situacije u oblasti zapošljavanja gluvih i nagluvih lica Srbije i saradnja sa odgovarajućim institucijama. Ima veliki broj objavljenih radova iz oblasti rada sa gluvim i nagluvim licima.

  mr Irena Posin
Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu gde je stekla zvanje diplomirani pravnik, a magistrirala je pravo Evropske unije na Univerzitetu u Stokholmu u Švedskoj. 2001. godine dolazi u Agenciju za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) na poziciju savetnika za strana ulaganja, a marta 2002. godine postavljena je za načelnika Odeljenja za promociju izvoza u ovoj Agenciji, gde je radila na planiranju SIEPA izvozno - promotivnih aktivnosti i praćenju njihovog sprovođenja. 2006. godine je kreirala program Internacionalizacije domaćih izvoznika (bespovratna pomoć od 100 miliona dinara za povećanje konkurentnosti izvoznih malih i srednjih preduzeća). Tokom 2007. i 2008. godine radila je kao Rukovodilac međuresorne grupe za planiranje i sprovođenje IPA programa Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. U januaru 2010. godine imenovana je za pomoćnika ministra za međunarodnu saradnju u Ministarstvu za telekomunikacije iinformaciono društvo Republike Srbije.
 

Dragan Sajić
Rođen 1965 u Beogradu, specijalista telekomunikacija,  jedan od osnivača Internet Kluba u Srbiji. Posle 19 godina rada u Telekomu Srbije osniva sopstvenu firmu u oblasti poljoprivrede.  Veb autor nekoliko vodećih portala iz oblasti ruralnog razvoja. Regionalni menadžer Centra za razvoj sela Moba, Mreže za podršku ruralnom razvoju Ministarstva poljoprivrede.

 

 

Jasmina Stanić
savetnica za zapošljavanje u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Radi na promociji i kreiranju politike jednakih mogućnosti za zapošljavanje. Posebno je angažovana na programima inkluzije osoba sa invaliditetom u svet rada. Autor je i učesnik u nekoliko domaćih i međunarodnih projekata u vezi podsticanja zapošljivosti osoba sa invaliditetom.

  Gordana Stankov Stojilović
programska menadžerka Međunarodne mreže pomoći. U desetogodišnjoj karijeri u nevladinom sektoru rukovodila je brojnim nacionalnim i regionalnim i evropskim projektima na polju ljudskih prava, psihosocijalne podrške, integracije i profesionalnog osnaživanja osetljivih grupa u okviru Odseka za ljudska prava i IAN Telecentra. Od 2007. angažovana je u IAN Telecentru na osmišljavanju različitih programa i ispitivanju efekata IT edukacije u cilju društvenog ukljucivanja i unapređenja ekonomskog položaja, kao i integracije ljudi i zajednica, a posebno ranjivih društvenih grupa.
  Ivan Stojilović
Diplomirao na Filozofskom fakultetu, odsek za psihologiju u Beogradu i na Fakultetu likovnih umetnosti, odsek slikarstvo, završio napredni kurs Onlajn učenje u Kingwood Centre for Learning. Od 2001. godine radi u domaćoj nevladinoj organizaciji IAN - Međunarodna mreža pomoći kao menadžer IAN Telecentra edukativnog odseka. Član Upravnog odbora Mreže Telecentri Evrope. Koordinirao više od 30 različitih projekata u okviru IAN-a, koji su uključili oko 4000 pripadnika raznih ranjivih grupa u programe neformalnog obrazovanja i promocije digitalne inkluzije u Srbiji. Poseduje veliko iskustvo u uspostavljanju i organizovanju rada novih Telecentara, uspostavljanju standarda kvaliteta u njihovom radu, proceni efekta i uticaja obrazovnih programa. Autor je udžbenika iz osnova računara i socijalnih veština, kao i nekoliko programa za kurseve socijalnih veština i računara.
  Žarko Šunderić
Diplomirao je na Fakultetu za medije i komunikacije i završio jednogodišnje dodiplomske studije Beogradske otvorene škole. Trenutno student na master studijama na Fakuletu za ekonomiju, finansije i administraciju. Šunderić je menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije. Tim pruža podršku potpredsedniku Vlade da koordinira, nadzire i izveštava o aktivnostima Vlade u oblasti socijalnog uključivanja. Tim je nadležan za jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi i pruža podršku resornim ministarstvima u razvijanju i sprovođenju politika socijalnog uključivanja, uz redovne konsultacije sa organizacijama civilnog društva. Od 1999. do 2001. godine radio u nevladinoj organizaciji Građanske inicijative, u programu za razvoj demokratije. Od 2001. do 2004. kao koordinator za komunikacije i odnose sa javnošću radio na programu USAID-a. Od 2005. godine radi u Timu potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva, prvo kao Koordinator za odnose sa javnošću, a od januara 2008. i kao menadžer Tima za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva.
  mr Ivana Vidaković
koordinator za istraživanja u Međunarodnoj mreži pomoći (IAN) i vodi nekoliko naučno-istraživačkih projekata u okviru EU FP5 i FP6 (petog i šestog okvirnog programa). Glavne oblasti interesovanja su joj programi vezani za psiho-socijalnu integraciju i rehabilitaciju, razvoj multidisciplinarnih programa za lečenje, sa posebnim akcentom na lečenje i procenu lečenja, kao i identifikovanje pozitivne prakse u vezi sa tim. Njena profesionalno usmerenje je iz oblasti kliničke psihologije, psihoterapije i razvoja ljudskih resursa.
  Sven Weber
Diplomirao
sociologiju na Univerzitetu u Bambergu. Nekoliko godina je radio za medije kao spoljni konsultant i IT trener. Od 2010. godine., radi kao rukovodilac nemačkog projekta "Stiftung Digitale Chancen" Fondacija za digitalne opcije, u timu za široku državnu inicijativu "internet erfahren" (Iskusi internet), koji je finansiralo nemačko savezno Ministarstvo za privredu i tehnologiju.

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana