English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Škola računara > Kursevi web dizajna
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti
Škola računara
Osnovni kursevi
Napredni kursevi
Web dizajn kursevi
Kursevi grafičkog dizajna
Škola engleskog jezika
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Škola računara - Kursevi web dizajna

IAN Telecenatar je ispred mreže Telecentar razvio 7 kurseva namenjenih za obrazovanje profesionalnih web dizajnera.

Web dizajn paket sadržii sledeće kurseve:

Web modul 1 Uvod u web dizajn
 
Opis modula

Kurs upoznaje korisnike sa teorijskim osnovama dizajna web prezentacija. U toku kursa polaznici će steći znanja o razlikama u dizajnu web prezentacije u odnosu na dizajn konvencionalnog dokumenta, o dizajnu navigacije na prezentaciji, kao i koji su osnovni elementi prezentacije. Takođe, polaznici će biti upoznati sa različitim strukturama web prezentacija, kao i sa dizajnom strane: vizuelna hijerarhija, doslednost, dimenzije web strane.
Deo kursa se odnosi i na određivanje vizuelnog identiteta web prezentacije: karakteristika web tipografije, čitljivost fontova, stilovi uređivanja, korišćenje web grafike i multimedije.

Trajanje 10 školskih časova
Program Teorija
Polaznici Program je namenjen polaznicima koji poznaju dobro poznaju računarsku tehnologiju i imaju iskustva u radu sa programima Windows i Microsoft Office

 

Web modul 2 Uvod u HTML
 
Opis modula Program upoznaje polaznike sa HTML ( Hypertext Markup Language ) jezikom. To je jezik kojim se služimo za pisanje web stranica. Polaznici se upoznaju sa njegovom sintaksom i elementima koje čine ovaj jezik.
Po završetku kursa polaznici će znati da naprave jednostavne web stranice koristeći kod HTML-a. Naučiće kako da formatiraju tekst (promena veličinu slova, tip slova, boju slova), kako da rade sa tabelama, kako da ubacuju slike i hiperlinkove u web stranice.
Trajanje 10 školskih časova
Program NotePad
Polaznici

Program je namenjen polaznicima koji poznaju osnove Internet tehnologija

 

Web modul 3 Dreamweaver uvod
 
Opis modula Program upoznaje polaznike Hipertekstom (HTML stranicama), Internet sajtovima i načinima njihovog kreiranja.
Po završetku kursa polaznici će znati da kreiraju i postave Internet sajt, da kreiraju HTML stranice, da ih povežu Hipervezama (hiperlinkovima), da postave slike na stranicu i da naprave da slika ima osetljiva područja kao hiperlinkove, kao tabele, okvire i jednostavne obrasce. Moći će i da naprave šablone po kojima će lako moći da naprave mnogo stranica sličnog izgleda a različitog sadržaja.
Trajanje 20 školskih časova
Program Dreamweaver
Polaznici

Program je namenjen polaznicima koji poznaju osnove računarskih tehnologija, surfovanje Internetom i rad u nekom editoru teksta kao što je Word

 

Web modul 4 Dreamweaver napredni
 
Opis modula Program upoznaje polaznike sa dinamičkima HTML stranicama, CSS stilovima, slojevima, animacijom slojeva, upotrebom JavaScript Behavior-a u Dreamweaveru.
Po završetku kursa polaznici će znati da kreiraju HTML stranice koje sadrže i dinamičke elemente (Kao što su animacije delova stranice ili JavaScript Behavior), dizajn stranice će postizati pomoću slojeva i CSS stilova. Upoznaće neke dodatke Dreamweavera koje omogućavaju da se lakše otkriju greške u HMTL kôdu na stranicama ili da se jedan te isti kôd upotrebi na više mesta. Upoznaće i poseban dodatni program Extension Manager kojim se može izmeniti ponašanje Dreamweavera.
Trajanje 20 školskih časova
Program Dreamweaver
Polaznici

Program je namenjen polaznicima koji poznaju rad sa statičkim HTML dokumentima ili su prošli kurs Dreamweaver


Web modul 5 Flash sa Action Script-om
 
Opis modula

Program upoznaje polaznike sa vektorskom grafikom, vektorskom animacijom, alatkama za crtanje i elementima koji su potrebni za animiranje. Po završetku kursa polaznici će znati da koriste alatke za crtanje, označavaju i transformišu objekte, koriste biblioteke, podešavaju svojstva dokumenata, uvoze grafiku, rade sa vođenim slojevima, maskama, efektima, testiraju animaciju, postavljaju je na web stranicu i još mnogo toga...
Drugi deo kursa upoznaje polaznike sa ActionScript jezikom. To je skript jezik kojim se služimo u programu za animaciju - Flash. Polaznici se upoznaju sa njegovom sintaksom i elementima koje čine ovaj jezik.
Po završetku kursa polaznici će znati da uz pomoć par jednostavnih komandi koje se dodeljuju frejmovima, utiči na tok filma, kao i da programiraju instancu dugme.

Trajanje 30 školskih časova
Program Flash
Polaznici

Program je namenjen polaznicima koji poznaju osnove računarske tehnologije, koje su stekli na osnovnom kursu

 

Web modul 6 Fireworks
 
Opis modula

Program upoznaje polaznike sa vektorskom i bitmapiranom (rasterskom) grafikom, alatkama za crtanje i obradu svih vrsta grafike. Po završetku kursa polaznici će znati da koriste napredne alatke za crtanje, kreiraju i obrađuju vektorske i bitmapirane slike, koriste alatke za retuširanje, primenjuju web efekte, kreiraju padajuće menije, opsecaju i pripremaju grafiku za web i još mnogo toga...

Trajanje 20 školskih časova
Program Macromedia Fireworks
Polaznici

Program je namenjen polaznicima koji poznaju osnove računarske tehnologije, koje su stekli na osnovnom kursu

 

Web modul 7 PHP i MySQL
 
Opis modula

Program omogućava upoznavanje sintakse i elementima PHP jezika koji služi za pravljenje dinamičkih web stranica u realnom vremenu, kao i upoznavanje sa osnovama SQL-a - jezika za pravljenje upita usmerenih prema bazi podataka. Upravo kombinacija ova dva programska jezika vam omogućava da vaše web strane dobiju dinamičko okruženje koje će biti mnogo interesantnije korisnicima.

Trajanje 30 školskih časova
Program Macromedia DreamWeaver
Polaznici

Program je namenjen polaznicima koji poznaju osnove programa Macromedia Dreamweaver i HTML jezika

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana