English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Aktivnosti i projekti > Ranjive grupe > IT i osnaživanje žena
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti i projekti
Ranjive grupe
IT i osnaživanje žena
IT u zatvoru
IT za nezaposlene - e-veštine za nove poslove
Osnaživanje gluvih i nagluvih lica
Klikni ka Evropi
Onlajn nedelja
Pokret telecentara
Škola računara
Škola engleskog jezika
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve


Partneri:

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

IT i osnaživanje žena
 

Poboljšanje statusa obrazovanja žena u našem društvu predstavlja jedan od načina na koj možemo da utičemo na poboljšanje opšte pozicije žena. IAN Telecentar je uvek obraćao posebnu pažnu o stručnom osnaživanju žena i njihovoj motivisanosti da se približe digitalnoj tehnologiji. Tokom svih ovih godina rada, kreiran je sveobuhvatan program obuke prilagođene za osnaživanje ranjivih grupa žena (samohranih majki, žrtava nasilja, trgovine ljudima. i dugo nezaposlenih).

Oni uključuju kombinaciju:

 • IT kurseva;
 • kurseva iz Engleskog jezika;
 • obuke za aktivno traženje posla;
 • socijalnih veština;
 • veb dizajn kurseva;
 • praktične obuke za administrativnog saradnika.

 

 
 

 

Razni donatori uključujući Međunarodni klub žena - Beograd, Majkrosoft, UNESCO, su podržali IAN Telecentar u njegovim  naporima vezanim za osnaživanje žena.

Oko 67% svih korisnika IAN Telecentra su žene. Posebna pažnja pridaje se ženama koje pripadaju nekoj od ugroženih socijalnih grupa, kojima je potrebna jasna podrška u cilju uspešne društvene i ekonomske integracije kao što su:

 

 • nezaposlene žene (mlade žene koje po prvi put traže posao, žene u srednjim godinama koje su izgubile posao u periodu tranzicije);
 • samohrane majke;
 • žene žrtve nasilja;
 • sa invaliditetom;
 • sa istorijom psihijatriskih oboljenja - trenutno u remisiji.

Izuzetno smo ponosni dostignućima koje je postigao program za osnaživanje žena koj sprovodi IAN Telecentar, pogotovo kada imamo u vidu da su korisnici ovog programa od 30 - 50% žene koje program odpočnu kao nezaposlene i nađu zaposlenje tokom, ili u okviru šest meseci nakon, završetka obuke.

Evo priča nekih od naših polaznika:

Irena (29): "... Nastava je bila organizovana po grupama. Grupu su činili polaznici različitog pola i različitog starosnog doba. Tu sam direktno videla šta pristup informacionim tehnologijama znači za mlade djevojke, žene, ali i za gospođe u kasnim pedesetim godinama. Iskustva su različita... Kada sam dobila ovo zaposlenje pitali su me da li bih dobila ovaj posao da nisam poznavala rad na računaru. Moj odgovor je bio : "sigurno ne bih dobila ovaj posao. Ali ne bih dobila ni bilo koji drugi!..." pročitajte celu priču
Maida (38) " Život je čudo, kad ujutru ustanemo ne znamo sta nam donosi taj dan. Tako se i sa mnom sudbina poigrala. Imala sam svoju firmu koja se bavila organizacijom rođendana i žurki. Tada mi je računar jako malo bio potreban... I kao sto rekoh sudbina se poigrala samnom, razvela sam se tako da sam lokal u kom sam radila morala da podelim sa bivšim suprugom i automatski ugasim firmu. U kratkom periodu ostala sam bez posla.… Moj sadašnji posao je unošenje podataka u računar…" pročitajte celu priču
Natalija (41)

". Bilo nas je svih starosnih doba, raznih zanimanja i životnog iskustva što se pokazalo veoma korisnim, jer je svojim životnim i radnim iskustvom svako bio u prilici da kaže svoje viđenje, i da da doprinos zajedničkom napredovanju i savlađivanju programskih sadržaja. Posebno mi je bilo drago videti kako se otpor mnogih, pa i sopstveni prema računaru svakog dana umanjuje, i na kraju svakog završenog modula ( Windows, Word, Excel, Internet, Access, Power point) bude zamenjen zainteresovanošću i željom za novim otkrićima..." pročitajte celu priču

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana