English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Aktivnosti i projekti > Ranjive grupe > IT za nezaposlene - e-veštine za nove poslove
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti i projekti
Ranjive grupe
IT i osnaživanje žena
IT u zatvoru
IT za nezaposlene - e-veštine za nove poslove
Osnaživanje gluvih i nagluvih lica
Klikni ka Evropi
Onlajn nedelja
Pokret telecentara
Škola računara
Škola engleskog jezika
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

 

 
 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

IT za nezaposlene - e-veštine za nove poslove
 

Prema podacima Republičkog Zavoda za Statistiku Srbije, zvanična stopa nezaposlenosti u Avgustu 2010. bila je 19.2% (prosek EU 27 je 9.6% - Avgust 2010, "Eurostat"), dok je među pojedinim ranjivim grupama čak i do 75%, a 6.9% ove populacije nalazi se ispod granice apsolutnog siromaštva.

Struktura nezaposlenosti karakteriše se dugoročnom nezaposlenošću koja je poslednjih par godina sve veća. Reintegracija osoba koje su već dugi niz godina nezaposlene, kao i članova ranjivih grupa na tržištu rada je ključni zadatak ukoliko uzmemo u obzir da su ove osobe, zbog dugog odsustva sa posla, osiromašile u znanju i veštinama, izgubile motivaciju i radne navike. Isključenje sa tržišta rada isto tako vodi ka psihološkim problemima i pogoršanju socijalne i ekonomske pozicije.  

 

 

U partnerstvu sa Majkrosoftom, IAN Telecentar je učestvovao u ostvarivanju sledećih ciljeva:

  1. u povećavanju IT pismenosti i praktičnoj upotrebi e-veština;
  2. podizanju motivacije za aktivno traženje posla;
  3. poboljšanju mogućnosti i šansi pri dobijanju novih / boljih poslova.

Ono što mi trenutno radimo

U 2011. zahvaljujući donaciji Majkrosofta, minimum od 1300 kurseva računara obezbeđeno je za otprilike 350 korisnika, koji su najviše pogođeni posledicama svetske ekonomske krize. Korisnici koji imaju prava na ovaj program su najčešće nezaposleni, ali i članovi neke od najugroženijih grupa u Srbiji (osobe sa invaliditetom, dugo nezaposlene osobe, samohrani roditelji, osobe preko 50 godina života, kao i oni koji su mlađi od 30 godina starosti, itd.)

 

Učesnici koji su primljeni u program su u mogućnosti da izaberu do četiri kursa, od ukupnih šest, koji su prilagođeni i u skladu sa potrebama tržišta rada. To obuhvata sledeće aplikacije za:

  • Korišćenje kompjutera i upravljanje fajlama
  • "Word Processing" - obrada tekst
  • "Spreadsheets" - tabelarne kalkulacije
  • "Database" - bazu podataka
  • "Presentation" - prezentacije
  • "Information and Communication" -informacije i komunikacije

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana