SHL
  Početna > Ostavi drugačiji otisak na svet > Psihološka podrška
       
 
Ostavi drugačiji otisak na svet
Profesionalno osnaživanje
Psihološka podrška
Resocijalizacija
   
Konferencije i okrugli stolovi

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

 

Ostavi drugačiji otisak na svet

Psihološka podrška

 

Psihološko osnaživanje polaznika biće ostvareno kroz :

•  Individualnu terapiju

•  Grupnu terapiju

•  Radionice na temu asertivnog ponašanja i rešavanja konflikata

Svrha aktivnosti psihološkog osnaživanja je psihološko jačanje korisnika, jačanje emocionalne stabilnosti i nivoa savesnosti, smanjenje destruktivne agresivnosti, preuzimanje odgovornosti za lične postupke. Ova komponenta usmerena je na modifikovanje ponašanja mladih, te ima za cilj da nauči i pomogne mladima da se što bolje izbore sa emocijama kao što su bes i frustracija. Individualno psihološko savetovanje dostupno je i za roditelje dece sa problemima u ponašanju.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana