SHL
  Početna > Ostavi drugačiji otisak na svet > Profesionalno osnaživanje
       
 
Ostavi drugačiji otisak na svet
Profesionalno osnaživanje
Psihološka podrška
Resocijalizacija
   
Konferencije i okrugli stolovi

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

 

Ostavi drugačiji otisak na svet

Profesionalno osnaživanje

Profesionalno osnaživanje polaznika biće ostvareno kroz edukativne programe koji su prošli detaljnu proveru u praksi:

•  Kursevi računara - Pohađanje 4 IT kursa u skladu sa interesovanjima i nivoom znanja mladih. Polaznici koji se uključe u računarsku edukaciju pohađaće ukupno 80 časova u okviru škole računara. Najbolji među njima koji polože sva 4 ispita dobiće ECDL sertifikat ("Evropsku kompjutersku vozačku dozvolu").

•  Specijalizovane obuke - Mladi koji završe osnovnu IT obuku imaju mogućnost da pohađaju neki od stručnih kurseva koji pružaju specijalizovana znanja u oblasti informacionih tehnologija i to kurs Veb dizajna, obuku za Sistem administrator malih mreža i obuku za PC servisera.

•  Obuka za aktivno traženje posla obuhvata 3 kursa usmerena na razvijanje veština i znanja potrebnih mladima prilikom traženja posla (pisanje vlastite biografije, priprema za poslovni intervju, prezentacija tokom intervjua), kao i motivisanje mladih da budu proaktivni prilikom traženja zaposlenja.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana