Z A V I Č A J

Udruženje raseljenih sa Kosova i Metohije

Kragujevac

37/a Kralja Milana
Telefoni: 034-215-918 mob. 064 141 26 29, 063 888 0619
e- mail: biodvig@infosky.net

 

Home | Aktivnosti | Donatori | Kontakt |

DONATORI
 

Mnogobrojne organizacije izašle su u susret Zavičaju u pribavljanju sredstava za realizaciju projekta

  • NVO "Zdravo da ste"
  • NVO "Glas Kosova i Metohije"
  • NVO "Hleb zivota"
  • NVO "UMCOR"
  • CRS
  • UNHCR
  • IOCC