Z A V I Č A J

Udruženje raseljenih sa Kosova i Metohije

Kragujevac

37a Kralja Milana
Telefoni: 034-215-918 mob. 064 141 26 29, 063 888 0619
e- mail biodvig@infosky.net

 

Home| Aktivnosti | Donatori | Kontakt |

AKTIVNOSTI
Udruženje Zavičaj svoje aktivnosti bazirane na humanitarnoj pomoći raseljenom stanovništvu sa Kosova i Metohije, ostvarilvalo je i ostvaruje kroz niz projekata finansiranih i potomognutih od niza donatora i partnerskih organizacija.

 

Projekti

"Lepota je u radu i druženju" "Učini napor, stekni znanje" "Praktično pčelarstvo"

Ovo su samo neki od uspešno realizovanih projekata. Uz konstantnu pomoć distribucijiom hrane, odeće i obuće, ogrevnog materijala i organizovanja različitih radionica za decu i strare itd.

 

 

"Lepota je u radu i druženju"

 

Udruženje ZAVIČAJ danas:
"Zavičaj" danas, posle tri godine aktivnog angažovanja u nevladinom, neprofitnom sektoru i stečenog renomea uspešne i uvek spremne za saradnju humanitarne organizacije iz dana u dan proširuje strukturu svojih aktivnosti, uključuje nove snage u naporu da nevolje raseljenih svede na minimum.

 

Projekti cija je realizacija u toku
Projekti u pripremi

 

  • Distribucija ogrevnog drveta
  • Radionica etno veza
  • Distribucija zimske odece
  • Distribucija paketa hrane
  • Distribucija školskog pribora

 

  • Obuka (Poslovna korespodencija i Engleski jezik)
  • Radionica za decu
  • Radionica za zene