Južni Bulevar 23
11000 Beograd
kontakt telefon 011-683-091
mob.063-371-682

 

[home] [zadaci] [ciljevi] [aktivnosti] [o nama]

 

Po svom karakteru, udruženje je nevladina, vanstranačka i nepolitička organizacija, koja se u svom radu pridržava medjunarodnih konvencija i domaćih Zakona. Samim tim u Udruženju je zabranjeno političko organizovanje i političko delovanje.
Sedište Udruženja je u Beogradu, Južni bulevar br. 23, a Udruženje ima ispostave u Novom Sadu, Pančevu, Mladenovcu, Arandjelovcu, Nišu, Jagodini, Kraljevu, Vlasotincu, Beranima, Podgorici, Budvi…
Svoju delatnost Udruženje obavlja na području SR Jugoslavije.
Organizacioni oblik Udruženja je Udruženje gradjana protektivnog karaktera.

Udruženje se angažuje i deluje u smislu zaštite i ostvarivanja obaveza, interesa, prava i potreba Srba sa Kosova i Metohije, bez diskriminacije i marginalizacije u bilo kojem pogledu.

Udruženje okuplja gradjane sa prostora Kosova i Metohije koji su zbog drastičnih ratnih zbivanja, prinudno, privremeno napustili svoje dotadašnje prebivalište u cilju spašavanja golih života, i nastanili se na prostore van Kosova i Metohije.