Južni Bulevar 23
11000 Beograd
kontakt telefon 011-683-091
mob.063-371-682

Ciljevi

[home] [zadaci] [ciljevi] [aktivnosti] [o nama]

 

Osnovni ciljevi Udruženja:

· Rešavanje pitanja povratka privremeno raseljenih lica u mesta njihovog ranije prebivališta, uz osiguranje zaštite i bezbednosti svakog povratnika,
· Udruženje se zalaže da se kvalitetno unapredi sistem odnosa u stambeno komunalnoj oblasti, kako privremeno raseljena lica ne bi bila u neravnopravnom položaju u odnosu na domaće stanovništvo
· Udruženje je otvoreno za ravnopravnu saradnju, razmenu informacija i drugih oblika komunikacija sa svim udruženjima izbeglica sa prostora bivše SFRJ
· Čuvanje kulturnog i civilizacijskog miljea zavičaja putem organizovanja kulturnih, umetničkih i obrazovnih sadržaja - stalan je zadatak Udruženja
· U svom radu Udruženje će se rukovoditi načelom humanosti, tolerancije i solidarnosti, poštujuci principe Ženevske Konvencije i domaćih Zakona o izbeglicama, kako bi život učinilo snošljivijim itd.