English Français
 
  Početna > Događaji > Podrška u ostvarivanju dugoročnih rešenja izbeglih lica u Srbiji i povratnika u Hvatskoj > Više o projektu
       
 
Podrška u ostvarivanju dugoročnih rešenja za izbegla lica i povratnike
Poseta visoke delegacije EU
55 "kompjuterskih vozačkih dozvola" za najbolje

Radionica volonterizam, aktivizam i saradnja u lokalnoj zajednici

Drugi koordinacioni sastanak i transfer znanja
Prvi koordinacioni sastanak
Konferencija za štampu
   
Više o projektu
Adrese partnera
   

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

PROJEKAT "PODRŠKA U OSTVARIVANJU DUGOROČNIH REŠENJA IZBEGLIH LICA U SRBIJI I POVRATNIKA U HRVATSKOJ"
15. januar 2007

Početkom godine (15.1.2007.) počela je realizacija novog regionalnog projekta koji će IAN Međunarodna mreža pomoći kao nosilac projekta sprovoditi u saradnji sa organizacijama iz Srbije (Novosadski humanitarni centar) i Hrvatske (Telecentar Slavonski Brod, CRTA iz Karlovca i Mirovna grupa mladih Dunav iz Vukovara).


 

Kroz ovaj projekat pruža mogućnost izbeglim licima (koja imaju izbegličku legitimaciju ili su ranije imala status izbeglice) da besplatno dobiju:

•  pomoć u pristupu pravima i informacijama i otklanjanju pravnih i administrativnih prepreka sa specijalnim fokusom na pribavljanju dokumenata iz Hrvatske preko punomoći (rodni list, domovnica, venčani list, radna knjižica...).

 
•  profesionalno osnaživanje kroz neformalno obrazovanje kao podršku u uspešnoj socijalnoj i ekonomskoj integraciji. U toku projekta 360 polaznika će krenuće na besplatne obuke u Školi računara i nastavljaće intenzivne obuke u okviru Škola engleskog, socijalnih veština i preduzetništva. Edukativni program sadrži 21 različitih kurseva sa preko 350 časova nastave.
 

Ovaj regionalni projekat finansira Evropska unija kroz program CARDS, Microsoft kroz program Unlimited Potentials i Dansko ministarstvo inostranih poslova kroz NAB program.

U toku februara i marta, 150 polaznika krenuće na besplatne obuke u Školi računara u okviru IAN Telecentra i nastavljaće intenzivne obuke u okviru Škola engleskog, socijalnih veština i preduzetništva u skladu sa postignutim rezultatima na testovima. Sve zainteresovane osobe izbegle iz Hrvatske i BIH starosti od 18 do 50 godina (sa i bez izbegličke legitimacije) mogu se javiti kancelariji IAN-a.

Kontakt osoba Gordana Stankov Stojilović    

DONATORI:

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana