English Français
 
  Početna > Događaji > Podrška u ostvarivanju dugoročnih rešenja izbeglih lica u Srbiji i povratnika u Hvatskoj > Prvi sastanak
       
 
Podrška u ostvarivanju dugoročnih rešenja za izbegla lica i povratnike
Poseta visoke delegacije EU
55 "kompjuterskih vozačkih dozvola" za najbolje

Radionica volonterizam, aktivizam i saradnja u lokalnoj zajednici

Drugi koordinacioni sastanak i transfer znanja
Prvi koordinacioni sastanak
Konferencija za štampu
   
Više o projektu
Adrese partnera
   

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

PRVI KOORDINACIONI SASTANAK
17. i 18. januara 2007. godine

Na samom početku sprovođenja projekta IAN je organizovao zajednički sastanak članova projektnog tima. Prvi koordinacioni sastanak održan je 17. i 18. januara 2007. u hotelu Norcev na Fruškoj Gori u blizini Novog Sada. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnerskih organizacija (menadžer projekta, koordinatori, treneri, pravnici i administrativni asistenti).

Cilj sastanka bio je da se glavne odrednice delovanja sa posebnim osvrtom na prva tri meseca implementacije projekta. Detaljno se razgovaralo o metodama i vremenskom okviru za sprovođenje aktivnosti, dogovorene su administrativne i finansijske procedure kao i načini komunikacije između partnera.

Ovom prilikom članovi tima uključeni u realizaciju aktivnosti iz različitih komponenti (pristup pravima, profesionalno osnaživanje i izgradnja kapaciteta) imali su odvojene sastanke gde su razgovarali o koracima u okviru predviđenih aktivnosti. Predstavnivci IAN-a dizajnirali su i podelili partnerima program za bazu podataka i redovnu evidenciju korisnika, i održali kratku obuku za korišćenje te baze kao i analizu podataka koje su potrebne za praćenje napretka projekta.

 

Ovaj regionalni projekat finansira Evropska unija kroz program CARDS.

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana