English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Specijalni programi > Nadoknada stete
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
Specijalni programi
  Nadoknada stete
  Psihosocijalna pomoć žrtvama torture u BiH (RS)
  Kulturni aspekti traume
  Implementacija Istambulskog protokola
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Nadoknada stete

Ovaj projekat je nastavak prethodnog čija ciljna grupa su bile prisilno mobilisane izbeglice u Srbiji i Crnoj Gori i zastupanje zakonskih promena koje će imati pozitivan uticaj na te žrtve. Nastao je kao rezultat osmogodišnjeg iskustva rada sa izbeglicama i žrtvama rata, kao i petogodišnjeg iskustva rada sa žrtvama torture i žrtvama političkog nasilja.

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture je radio na rehabilitaciji mnogih prisilno mobilisanih izbeglica nekoliko godina, kao i sudsko zastupanje onih slučajeva kojima se nisu bavile druge dve NVO za ljudska prava koje su pokrivale ovaj problem devedesetih. Takođe, IAN HR odsek je bio aktivno uključen u inicijative i regionalne programe čija su ciljna grupa izbeglice i pomagao im je u pronalaženju trajnih rešenja.

Više informacija o IAN-ovim prethodnim projektima i dostignućima može se pronaći u IAN monografiji Redress in Action .

Opšti cilj ovog projekta je poboljšanje opšteg psihološkog, zdravstvenog, pravnog statusa i statusa ljudskih prava izbeglica u Srbiji i povratnika u Hrvatsku koji su bili prisilno mobilisani u Srbiji 1995. Ovo je postignuto koncentrisanim regionalnim naporima da se pruži direktna pomoć, podigne svest javnosti, efikasnim zakonskim izmenama i ili adekvatnom implementacijom postojećih zakona kroz zastupanje i samim tim uticanjem na stvaranje konteksta koji sve više vodi ka (re)integraciji.

Kako bi se ovo postiglo, projekat je fokusiran na sledeće neodložne ciljeve:

- osigurati kontinuiranu psihološku, medicinsku i pravnu pomoć i rehabilitaciju za prisilno mobilisane izbeglice i povratnike u Hrvatsku

- obezbediti pravno zastupanje u sudu za njihovo traženje odštete

- prikupiti podatke koji se tiču psihološkog, pravnog i statusa ljudskih prava prisilno mobilisanih izbeglica i povratnika i napraviti publikacije koje sadrže preporuke dobre prakse za bavljenje ovim problemima

- povećati svest o problemu prisilno mobilisanih izbeglica u Srbiji.

Posle nekoliko godina trajanja postupka, početkom oktobra 2006. Prvi opštinski sud u Beogradu je doneo presudu protiv Republike Srbije. Sud je doneo presudu na osnovu dijagnoza PTSP-a za odštetu zbog smanjenog opšteg životnog funkcionisanja.

Veoma važan akt suda (koji takođe ukazuje na autonomiju suda u našoj zemlji) objavljen je u večernjim vestima na nacionalnoj TV stanici RTS1 i u vestima TV B92 (stanica sa nacionalnom frekvencijom). Ova informacija je takođe bila u teletekstu prethodno pomenutih TV stanica i u većini dnevnih novina.

Uzimajući u obzir vrednost sudskog procesa, ako Drugi opštinski sud takođe donese presudu protiv Republike Srbije ovaj akt će učvrstiti vrednost presuda. Ako se to dogodi, pravni put da se ostvare prava prisilno mobilisanih izbeglica sa PTSP dijagnozom za sudskom odštetom će se smatrati sudskom praksom, što će osigurati mogućnost za sudsku odštetu u sličnim slučajevima.

2. novembra 2006. Prvi opštinski sud u Beogradu doneo je drugu presudu (za drugog klijenta) protiv Republike Srbije. Sud je doneo presudu na osnovu PTSP dijagnoze za odštetu zbog smanjenog opšteg životnog funkcionisanja i mentalnih problema zbog strahova.

2007, pravnici iz IAN-a radili su na 79 tekućih zahteva za odštetom pred nadležnim sudovima u Srbiji.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana