English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Specijalni programi > Kulturni aspekti traume
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
Specijalni programi
  Nadoknada stete
  Psihosocijalna pomoć žrtvama torture u BiH (RS)
  Kulturni aspekti traume
  Implementacija Istambulskog protokola
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Kulturni aspekti traume

Mi trenutno sprovodimo projekat, zajedno sa nekoliko ostalih NGO iz regiona pod nazivom (KAT). Ovaj projekat je implementiran od strane SEE RAN mreže i finansira se kroz FRESTA/ NAB program.

Postoji zajedničko mišljenje da psihosocijalne intervencije koje se često implementiraju ili razvijaju u zemljama regiona (šire, posle katastrofa - prirodnih ili onih koje su izazvane ljudskim faktorom) pokazuju nedostatak osetljivosti na kulturološki uticaj na ispoljavanje simptoma i modele komunikacije sa psihološkim problemima. Organizacije koje su uključene u KAT uzimaju u obzir potrebu da se obezbede kulturološki odgovarajuće službe dovoljno važne da im se u budućnosti posveti posebna pažnja.

 

Ponuda predstavlja težak poduhvat pošto zahteva usvajanje seta definicija koje se tiču smernica, ciljeva, posrednika i metodologije koje se sada mogu označiti i vremenom ih je potrebno implementirati.

Na osnovu aktuelnog nivoa znanja, razmišljanje da kulturološki odgovarajuće psihosocijalne intervencije mogu pomoći prevazilaženju traume vodi nas do intervencija više fokusiranih na jačanje zajednice kao celine nego na individualne simptome. Takođe fokusirali smo se na upoterbu alata razvijenih u kroskulturalnoj razmeni (svedočenje, socijalna svedočenja i reparacija, duhovni mitovi, legende i metafore itd).

Stvaranje i implementiranje kulturološki odgovarajućih psihosocijalnih intervencija, metoda i pristupa treba da bude jedan od zadataka lokalnih organizacija širom regiona koji već imaju iskustva u dizajniranju i implementiranju psihosocijalnih intervencija.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana