English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Specijalni programi > Implementacija Istambulskog protokola
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
Specijalni programi
  Nadoknada stete
  Psihosocijalna pomoć žrtvama torture u BiH (RS)
  Kulturni aspekti traume
  Implementacija Istambulskog protokola
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Implementacija Istambulskog protokola

U 2006, IAN CRŽT postao je srpski partner u implementaciji internacionalnog projekta .

Projekat prevencija kroz dokumentaciju se zasniva na dvogodišnjem pilot projektu, Projekat implementacije istambulskog projekta (IPIP1), koji su sproveli IRCT (link za IRCT) u saradnji sa Svetskom medicinskom asocijacijom (World Medical Association), Turskom fondacijom za ljudska prava (Human Rights Foundation Turkey), REDRESS -om i SAD lekari za ljudska prava (Physicians for Human Rights USA). Cilj je bio da se promoviše nacionalno prihvatanje i primetna implementacija Istambulskog projekta u pet pilot zemalja - Gruzija, Meksiko, Maroko, Šri Lanka i Uganda - i u skladu sa tim usvajanje fleksibilnog radnog okvira za korak-po-korak implementaciju na globalnom nivou. Na bazi rezultata i naučenih lekcija iz pilot projekta, IPIP2 ima za cilj da spoji postojeće inicijative iz pet pilot zemalja razvijajući aktivnosti za još pet zemalja - Ekvador, Egipat, Kenija, Filipini i Srbija.

Novi projekat će se baviti velikom potrebom za širenjem znanja iz ove oblasti. Dalje, baviće se potrebom za razmenom znanja i podataka prikupljenih u rehabilitacionim centrima sa relevantnim zainteresovanim stranama. Ovaj cilj će biti postignut kroz brojne aktivnosti izgradnje kapaciteta i zastupanja uključujući: obuku oko 250 zdravstvenih i pravnih stručnjaka u oblasti sprovođenja zakona/zatvorskih sistema, forenzičkih institucija, komisija za ljudska prava itd; program i uspostavljanje nacionalnih resursa; senzitizacija novinara, političara i onih koji donose odluke; internship programi; prikupljanje materijala i vezano za uticaj rehabilitacije na prevenciju torture. Da bi se bilo koja od ovih aktivnosti odigrala na nacionalnom nivou, moraju se čvrsto obavezati nacionalne organizacije, agencije i institucije.

Posle pripremne misije IRCT-a, IAN CRŽT je odabran da sprovodi lokalnu koordinaciju u Srbiji. Sa ovim kapacitetom, imaćemo središnu ulogu u psihološkoj adaptaciji Istambulskog protokola kao i ulogu centra za obuku.

Za više informacija kontaktirajte Sandrinu Špeh Vujadinović

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana