English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Istorijat > Rat i tortura u bivšoj Jugoslaviji
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
  Šta je tortura?
  Ko su naši klijenti?
  Rat i tortura u bivšoj Jugoslaviji
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Rat i tortura u bivšoj Jugoslaviji

Od 1991. do 1999. bivša Jugoslavija bila je ratno područje. Godine ratovanja (u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Kosovu), NATO bombardovanje Srbije i sankcije UN-a prema Srbiji, vodili su ka postepenom kolapsu nacionalne ekonomije i zdravstvenog i socijalnog sistema u regionu, kao i ka široj dezintegraciji civilnog društva. Siromaštvo, strah, nesigurnost, gubitak ljudskih života i imovine ostavili su ozbiljne posledice na mentalno i fizičko zdravlje ljudi u regionu, naročito na osetljive grupe kao što su izbeglice, IRL-a, žrtve torture i druge ratom traumatizovane ljude.

Posebna osetljivost IRL-a i izbeglica, u odnosu na njihov socijani, ekonomski i pravni status, postaje akutnija kada se uzmu u obzir efekti teškog i produženog traumatskog iskustva koje su pretrpele ove grupe. Procenjeni opseg post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP-psihijatrijski poremećaj uzrokovan tečkim stresnim iskustvom sa iznurujućim dugotrajnim psihološkim i somatskim posledicama, kao i pogoršanjem porodičnog/radnog/socijalnog funkcionisanja) među bosanskim izbeglicama iznosi 65% (a), a kod nekih drugih populacija čak i 70% (b), a prevalenca ozbiljnih mentalnih poremećaja u okviru izbegličke populacije iznosi do 50% (c). U poređenju s tim, prevalenca PTSP-a kod opšte populacije u post-konfliktnim zemljama sa malim prihodima gde su ljudi doživeli višestruko traumatsko iskustvo, obično ide od 15.8% do 37.4% (d).

U većini slučajeva izbeglice žive u nesigurnim uslovima, često bez pristupa osnovnim službama uključujući i pristup pravnim službama. U većini slučajeva još uvek trpe fizičke posledice u obliku invaliditeta ili somatskih poremećaja i razvili su simptome PTSP-a. Kod nekih klijenata simptomi su krenuli da se manifestuju odmah posle traumatskog iskustva, dok je kod nekih okidač za pojavu simptoma bilo NATO bombardovanje 1999.

Šest godina nakon ratova, u Srbiji i Cenoj Gori i dalje boravi 340424 izbeglica, IRL i ratom pogođenih ljudi (podaci UNHCR-a od 30.aprila 2006.) čineći ih zemljama sa najvećim brojem izbeglica u Evropi. Oko 5000 od ovih izbeglica je bilo izloženo torturi.

Detaljni opis jugoslovenskih ratova, uključujući političko i istorijsko predstavljanje , specifičnosti i posledice ratova (link na Borin clanak iz knjige Tortura/I deo), zajedno sa IAN-ovim odgovorom predstavljeni su u "Tortura u ratu: Posledice i rehabilitacija žrtava" .

 

a) Weine, S.M., Becker, D.F., McGlashan, T.H., Laub, D., Lazrove, S., Vojvoda, D. and Hyman, L. (1995) Psychiatric consequences of "ethnic cleansing": clinical assessments and trauma testimonies of newly resettled Bosnian refugees. American Journal of Psychiatry 152 (4):536-542.

b) Kinzie, J., Boehnlein, J., Leung, P., Moore, J., Riley, C. and Smith, D. (1990) The prevalence of posttraumatic stress disorder and its clinical significance among Southeast Asian Refugees. American Journal of Psychiatry 147 , 913-917.

c) de Jong, J.P., Scholte, W.F., Koeter, M.W.J. and Hart, A.A.M. (2000) The prevalence of mental health problems in Rwandan and Burundese refugee camps. Acta Psychiatrica Scandinavica 102 , 171-177.

d) de_Jong, J.T., Komproe, I.H., Van_Ommeren, M., El_Masri, M., Araya, M., Khaled, N., van_De_Put, W. and Somasundaram, D. (2001) Lifetime events and posttraumatic stress disorder in 4 postconflict settings. JAMA 286 (5):555-562.

.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana