English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Istorijat > Ko su naši klijenti?
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
  Šta je tortura?
  Ko su naši klijenti?
    Osnovni demografski podaci
    Mesto porekla
    Etnička pozadina
    Tipovi traume i torture
    Psihološke posledice
  Rat i tortura u bivšoj Jugoslaviji
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Ko su naši klijenti?

Naši klijenti su osobe koje su izgubile fizičko i psihičko zdravlje, svoje voljene, rođake, prijatelje, svoj dom, poreklo, susede, svoju sigurnost, sposobnost za rad kao is sposobnost da sebi obezbede šta im je potrebno. Međutim najteži gubitci sa kojima moraju da žive su oni koji se ne vide i koji se ne mere, oni iz intimne psihološke sfere žrtve, povezani uglavnom sa gubitkom njihove sposobnosti emotivne razmene, nemogućnosti da iskuse ličnu ili porodičnu sreću, gubitak poverenja u institucije, druge ljude i u same sebe, kao i gubitak dostojanstva i nade.

U proteklih šest godina (januar 2000-decembar 2006) imali smo ukupno 5524 klijenta (641 u 2006) od kojih su 2204 bili direktne žrtve torture, a ostali su bili ili članovi njihovih porodica (koji su iskusili neki oblik ratne traume) ili ostale žrtve ratne traume, uglavnom izbeglice. Mobilni timovi posetili su još 2149 osoba u kolektivnim centrima u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.

U ovom trenutku, IAN CRŽT prima oko 800 klijenata godišnje.

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana