English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Istorijat > Ko su naši klijenti? > Osnovni demografski podaci
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
  Šta je tortura?
  Ko su naši klijenti?
    Osnovni demografski podaci
    Mesto porekla
    Etnička pozadina
    Tipovi traume i torture
    Psiholoske posledice
  Rat i tortura u bivšoj Jugoslaviji
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Osnovni demografski podaci

Većina žrtava torture koji su prošli kroz kliniku su muškarci (75%) što odražava činjenicu da su muškarci češće bili zatvarani i mučeni tokom ratova. Među žrtvama torture, 94% od ukupnog broja su izbeglice, sa mnogo manjim brojem građana Srbije koji su torturisani tokom rata (2.4%) i sa samo 2.8% građana Srbije koji su bili žrtve političkog nasilja. Većina naših klijenta dolazi iz ruralnih oblasti i generalno su manje obrazovani i stariji: od 641 klijenta u 2006, 84.7% su bili muškarci, samo 2.1% su bili fakultetski obrazovani, a 61.1% su nezaposleni. Od ukupnog broja, 33.9% su Interno Raseljena Lica (IRL) sa Kosova, 56.7% su izbeglice iz Hrvatske i BiH i 9.4% su pripadnici lokalnog stanovništva iz Srbije.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana