English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Istorijat > Ko su naši klijenti? > Mesto porekla
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
  Šta je tortura?
  Ko su naši klijenti?
    Osnovni demografski podaci
    Mesto porekla
    Etnička pozadina
    Tipovi traume i torture
    Psiholoske posledice
  Rat i tortura u bivšoj Jugoslaviji
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Mesto porekla

IAN CRŽT je originalno uspostavljen kako bi pružio pomoć žrtvama torture u bivšoj Jugoslaviji (sada nezavisne države Srbija i Crna Gora). Skoro svi klijenti su doživeli torturu u zemlji odakle potiču - Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija (Kosovo). Preko 95% klijenata su bili izbeglice ili interno raseljena lica, koji su došli u mesto trenutnog stanovanja tokom jednog od mnogih priliva izbeglica u Srbiju: 1991. (Slovenija i Hrvatska), 1992. (na početku rata u Bosni), 1995 (posle hrvatskih vojnih operacija i ) i 1999. (sa Kosova i Metohije). Pored toga, imamo određen broj klijenata koji su IRL-a sa Kosova, uključujući i nekoliko osoba ne-albanskog etničkog porekla koji su bili napadnuti tokom marta 2004. Poslednjih godina primetili smo sve veći broj izbeglica muškaraca koje je uhapsila policija 1995. i poslala ih u paravojne kampove gde su bili mučeni i poslati na front.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana