English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Aktivnosti > Predstavljanje i zastupanje > Kreiranje novog krivičnog zakona Srbije
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
  Psihosocijalna rehabilitacija
  Predstavljanje i zastupanje
    Okrugli stolovi o prisilnoj mobilizaciji izbeglica
    Inicijativa Vrhovnom sudu Srbije
    Kreiranje novog krivičnog zakona Srbije
    Kampanja obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture
    Zagovaranje za implementaciju OPCAT-a
  Istraživanja i publikacije
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Kreiranje novog krivičnog zakona Srbije

Ministarstvo pravde Republike Srbije je u julu 2004. formiralo radnu grupu za kreiranje novog Krivičnog zakona Srbije, sa dvostrukim ciljem - da se opsežno revidira postojeće kazneno zakonodavstvo i da se implementiraju međunarodni standardi i norme u opštinski zakon. Pošto su primili prvi nacrt Krivičnog zakona (KZ), koji inkriminiše torturu (Član 137), IAN i BCHR su analizirali odredbe i poslali su prikladne preporuke radnoj grupi, našavši četiri važna nedostatka u nacrtu (18. avgust 2004.).

Ministarstvo pravde je zajedno sa OEBS-om organizovalo javnu debatu o nacrtu KZ 30. septembra 2004. Posle predstavljanja primedbi koje su imali IAN i BCHR, saznali smo od članova radne grupe da su prihvatili većinu naših predloga. Jedna od posebnih namera izostavljena iz Člana 137 (namera da se kazni žrtva torture) predstavljena je u nacrtu i opseg predloženih kazni je značajno strožiji (nehumani tretman se kažnjava do 2 godine zatvora, osnovi oblici torture do 5 godina zatvora) što takođe omogućava optužbu za pokušaj torture u skladu sa opštim odredbama KZ Sada se može reći da je inkriminacija torture sadžana u sadašnjoj verziji nacrta KZ značajni napredak i u skladu sa međunarodnim standardima što predstavlja direktan rezultat udružene akcije IAN-a i BCHR-a.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana