English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Aktivnosti > Predstavljanje i zastupanje > Okrugli stolovi o prisilnoj mobilizaciji izbeglica
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
  Psihosocijalna rehabilitacija
  Predstavljanje i zastupanje
    Okrugli stolovi o prisilnoj mobilizaciji izbeglica
    Inicijativa Vrhovnom sudu Srbije
    Kreiranje novog krivičnog zakona Srbije
    Kampanja obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture
    Zagovaranje za implementaciju OPCAT-a
  Istraživanja i publikacije
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Okrugli stolovi o prisilnoj mobilizaciji izbeglica

Međunarodna mreža pomoći (IAN) i Beogradski centar za ljudska prava organizovali su i vodili šest okruglih stolova na temu PRISILNA MOBILIZACIJA IZBEGLICA - PRAVNE I PSIHOLOŠKE POSLEDICE . Okrugli stolovi su organizovani od aprila do juna 2005 u šest gradova. Mesta su odabrana na osnovu geografske pokrivenosti, gradovi i regioni gde su izbeglice bile prisilno mobilisane u širem obimu, kao i gradovi sa većim brojem suđenja vezanih za ovo pitanje - sudsko gonjenje osoba zbog nezakonitog oduzimanja slobode izbeglicama, parnice koje zahtevaju kompenzaciju nematerijalne štete koju su pretrpele prisilno mobilisane izbeglice. Neka od ranije odabranih mesta su promenjena u skladu sa ovim faktorima.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana