English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Aktivnosti > Predstavljanje i zastupanje > Inicijativa Vrhovnom sudu Srbije
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
  Psihosocijalna rehabilitacija
  Predstavljanje i zastupanje
    Okrugli stolovi o prisilnoj mobilizaciji izbeglica
    Inicijativa Vrhovnom sudu Srbije
    Kreiranje novog krivičnog zakona Srbije
    Kampanja obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture
    Zagovaranje za implementaciju OPCAT-a
  Istraživanja i publikacije
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Inicijativa Vrhovnom sudu Srbije

Pod okriljem IAN-a, pravnici CRŽT u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Fondom za humanitarno pravo, podneli su inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da preispitaju zakonsko gledište u slučaju prisilne mobilizacije izbeglica iz BiH i Hrvatske 1995 .

Pozvali smo sud da izmeni zakon od 10. februara 2004. u kome pravo traženja nadoknade nematerijalne štete uzrokovane nezakonitim oduzimanjem slobode od strane organa Republike Srbije zastareva u periodu od 3 do 5 godina. Vrhovni sud je tvrdio da principi odgovornosti zbog krivice mogu biti primetni samo osobi koja je počinila krivično delo ili pravnom subjektu koji ga predstavlja.

U inicijativi smo istakli da mi smatramo da nije pitanje izolovanih slučajeva nelegalnih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, već da su te akcije posledica delovanja čitave policije Republike Srbije. Vrhovni sud Srbije je po pitanju kompenzacije štete koju su prouzrokovali pripadnici vojske zauzeo stav da je država odgovorna za tu štetu na bazi pitanja krivice. Zbog načina na koji zakon i pravda štite izbeglice očekivali smo da će Vrhovni sud Srbije, sledeći osnovno pravo da , odlučiti da ovim ljudima dodeli materijalnu nadoknadu i minimalnu moralnu satisfakciju za prouzrokovanu patnju.

Zahtev za izmenu pravnog stava u slučaju prisilne mobilizacije izbeglica podnesen je pre tri godine, ali nikada nismo dobili odgovor.

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana